TS. Nguyễn Khắc Lịch

Phó Cục trưởng
Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiểu sử
TS. Nguyễn Khắc Lịch Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin-Bộ Thông tin và Truyền thông, là một chuyên gia đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, An toàn, an ninh mạng. Ông là tác giả của nhiều bài báo khoa học, công nghệ, công trình khoa học. Trong đó, tiêu biểu là công trình: “Xây dựng kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT (e-VNPT)” và công trình “Xây dựng Hệ thống phần mềm Quốc hội điện tử e-PAS”; Chỉ đạo chống tấn công mạng vào sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Vietnam airline. Ngoài ra, ông cũng chủ trì xây dựng nhiều chính sách, văn bản qui phạm pháp luật, như: Nghị định về chống thư điện tử rác, tin nhắn rác, cuộc gọi rác; Quyết định của Thủ tướng về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia; Thông tư qui định về điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.

Chủ đề
An toàn thông tin trong thế giới IoT: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước

TÓM TẮT
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang trên đà phát triển mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Công nghệ, thiết bị Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) là cấu thành quan trọng của cuộc cách mạng này, các thiết bị IoT mang lại nhiều kỳ vọng đã trở thành một động lực phát triển, thậm chí sẽ thay đổi diện mạo và cách vận hành của nhiều ngành kinh tế, nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội. Tuy nhiên, song song với những lợi ích rõ nét mà IoT mang lại, IoT cũng đặt ra nhiều vấn
đề về an ninh, an toàn thông tin đối với các quốc gia, tổ chức, cá nhân bao gồm: Nguy cơ truy cập bất hợp pháp và nguy cơ tạo ra các tấn công mạng đối với các hệ thống thông tin. Vì vậy, để có thể phát triển lâu dài và bền vững hệ sinh thái IoT trong Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam cần phải tập trung sớm xây dựng, hoàn thiện các chính sách và giải pháp tổng thể để bảo đảm an toàn thông tin (ATTT) cho hệ sinh thái này dựa trên 5 đối tượng liên quan là: (1) Cơ quan quản lý nhà nước; (2) Nhà sản xuất và phát triển giải pháp cho thiết bị IoT; (3) Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông và Internet; (4) Doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ ATTT; và (5) Người sử dụng thiết bị IoT (tổ chức, cá nhân).