Tiến sỹ Nguyễn Văn Yên

Trưởng Ban Công nghệ , Tập đoàn VNPT

TIỂU SỬ
Tiến sỹ Nguyễn Văn Yên là Trưởng Ban Công nghệ, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT từ năm 2015.

Trước đó, ông đã trải qua nhiều vị trí khác nhau trong Tập đoàn VNPT: Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Hạ tầng mạng, Phó giám đốc Vinaphone, Trưởng Ban Viễn thông Tập đoàn VNPT….

Hiện tại ông hiện chịu trách xây dựng quy hoạch và kế hoạch triển khai cơ sở hạ tầng về viễn thông và CNTT theo mục tiêu kinh doanh dài hạn và trung hạn của VNPT.

Ông phụ trách xây dựng các nguyên tắc tổ chức cơ sở hạ tầng viễn thông và CNTT của VNPT và thử nghiệm triển khai các công nghệ mới trên cơ sở hạ tầng mạng VNPT.

CHỦ ĐỀ
Hạ tầng IoT của VNPT sẵn sàng cho kỷ nguyên đa kết nối và cách mạng công nghiệp 4.0

TÓM TẮT
VNPT là nhà khai thác mạng với hạ tầng cố định, băng rộng, di động và vệ tinh. VNPT đang dần chuyển đổi thành nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số (DSP), tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ CNTT đột phá và sáng tạo để tiếp tục tạo ra những giá trị thực sự cho cuộc sống, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam.

Trong kỷ nguyên đa kết nối và cách mạng công nghiệp 4.0, VNPT đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật, nền tảng IoT hỗ trợ mọi nhu cầu cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong hệ sinh thái IoT:
+ VNPT sớm tiếp cận công nghệ IoT.
+ Hoàn thành xây dựng nền tảng cung cấp dịch vụ IoT.
+ Thử nghiệm thành công các kết nối NB-IoT là tiền đề đảm bảo hạ tầng kết nối IoT trên diện rộng.
+ Triển khai các thỏa thuận hợp tác chiến lược với 55/63 tỉnh thành phố cung cấp các dịch vụ số; hợp tác với 16+ tỉnh, thành phố triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh.

Để đảm bảo hệ sinh thái IoT phát triển bền vững, VNPT mong muốn hợp tác với các đối tác cung cấp thiết bị, giải pháp IoT trong các lĩnh vực: năng lượng, nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, giao thông, bán lẻ, phát triển đô thị thông minh ….