Ông Yue Chin Beng

Giám đốc kinh doanh khu vực
Fortinet Châu Á – Thái Bình Dương

Tiểu sử
Ông Chin Beng có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin về thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo trì các hoạt động của mạng máy tính (CNO) và các kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng thiết yếu và an ninh mạng
Hiện nay, ông đang tập trung nghiên cứu về việc ứng dụng các công nghệ bảo mật và chuyển đổi kỹ thuật số.
Chủ đề
Quản trị rủi ro trong kỷ nguyên siêu kết nối
 
Tóm tắt
Xu hướng chuyển đổi số cùng những tác động của Cuộc CMCN 4.0 đã giúp kết nối hàng triệu thiết bị và mở ra những cơ hội phát triển đột phá cho các doanh nghiệp, tổ chức. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới sự xuất hiện của những lỗ hổng bảo mật mới, những cuộc tấn công mạng ngày càng dồn dập và tinh vi. Vậy chúng ta cần làm gì để bảo vệ mạng lưới thiết bị thông minh cũng như toàn hệ thống công nghiệp?