Ông Nguyễn Văn Thành

Giám đốc sản phẩm phụ trách mảng An ninh viễn thông và thiết bị
Công ty An ninh mạng Viettel

TIỂU SỬ
Anh Thành có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin, viễn thông, hệ thống nhúng và các thiết bị IoT. Trong quá trình công tác, anh cùng đội nghiên cứu của mình đã từng khai thác rất nhiều lỗ hổng nghiêm trọng trong mạng viễn thông, các thiết bị IOT và các hệ thống nhúng. Anh cũng trực tiếp tham gia xử lý những sự cố ATTT diện rộng liên quan tới các thiết bị IOT, các hệ thống nhúng. Anh cùng đội của mình đã nghiên cứu và phát triển nhiều giải pháp An toàn thông tin cho hệ sinh thái Telco, trong đó nổi bật là hai giải pháp: Telecom Anomaly Detection – Security Edition và Telecom Anomaly Detection – Anti Fraud

CHỦ ĐỀ
CÁC TÍNH NĂNG BẢO MẬT MÀ NHÀ MẠNG CÓ THỂ CUNG CẤP CHO IoT

TÓM TẮT
Với vai trò và thế mạnh của một mạng lưới trải rộng và hệ thống tài nguyên tập trung vững mạnh, các nhà mạng viễn thông có thể cung cấp không chỉ hạ tầng kết nối mà còn có thể cung cấp nhiều tính năng, giải pháp có tính bảo mật cao cho các nhà cung cấp dịch vụ IOT. Nhờ đó, các dịch vụ IOT có thể được cung cấp ra thị trường nhanh hơn, đảm bảo an toàn với chi phí đầu tư cũng như vận hành khai thác thấp hơn. Bài trình bày này sẽ giới thiệu các tính năng bảo mật chính mà Viettel sẵn sàng và thậm chí đã triển khai cho thị trường Việt Nam và 1 số thị trường khác trên thế giới mà Viettel đang có hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh.