Ông Nguyễn Quang Thanh

Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng

TIỂU SỬ
– 1988: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Toán học.
– 2003: Thạc sĩ chuyên ngành CNTT.
– 2013: Tiến sĩ chuyên ngành Toán học.
– 1993 – 2006: công tác tại Trung tâm Vi tính công nghệ mới VITICO thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Đà Nẵng
– 2006 – nay: công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông

TS. Nguyễn Quang Thành hiện đang là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. Ông nhận bằng tiến sĩ Toán học tại Đại học Quốc gia Việt Nam trong năm 2013. Ông là nhà nghiên cứu xuất sắc và là tác giả / đồng tác giả của 10 bài báo khoa học công bố trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Tại Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, ông tham gia và là nhà nghiên cứu chính của nhiều dự án khoa học cấp bộ và cấp thành phố, tập trung vào thiết kế và ứng dụng khung kiến trúc của chính phủ điện tử và hệ thống thông tin. Ông là kiến trúc sư trưởng trong việc thiết kế và ứng dụng chính phủ điện tử và thành phố thông minh tại thành phố Đà Nẵng. Nhờ đó, Đà Nẵng đã trở thành thành phố đầu tiên của 63 tỉnh / thành phố triển khai chính phủ điện tử tại Việt Nam, đồng thời nhận được nhiều thành công cùng các giải thưởng trong nước và quốc tế

CHỦ ĐỀ
Thách thức an toàn thông tin trong thành phố thông minh