Ông Nguyễn Hữu Trí

Chuyên gia công nghệ , Tổng Công ty Truyền thông

TIỂU SỬ
Ngày sinh: 08/03/1980
Quê quán: Bắc Ninh – Việt Nam
Học vấn: Kỹ sư công nghệ đại học Bách Khoa Hà Nội

Thành tựu:
– 05 năm kinh nghiệm nghiên cứu và xây dựng các nền tảng IoT, các công nghệ sử dụng cho IoT
– 05 năm kinh nghiệm làm hệ thống Big data, trí tuệ nhân tạo
– 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu và triển khai các dự án phầm mềm cho thị trường Nhật bản (ứng dụng Mobile, mạng xã hội, thương mại điện tử)

CHỦ ĐỀ
Hiện thực hóa tương lai Internet vạn vật thông qua hạ tầng, nền tảng thông minh và các công nghệ của Telco

TÓM TẮT
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số tại VN

Hạ tầng, công nghệ của nhà mạng như VNPT sẽ hỗ trợ cho Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số

Nền tảng IoT smart service, hạ tầng thông minh của VNPT

Các sản phẩm ứng dụng IoT của VNPT giải quyết các vấn đề chuyển đổi số cho các ngành