Ông Marc Hoelmer

Giám đốc Tư vấn Quản trị Rủi ro Không gian mạng, Deloitte Việt Nam

TIỂU SỬ
Marc Hoelmer là Giám đốc Tư vấn phụ trách về Rủi ro Không gian mạng, Chuyển đổi số và Công nghệ, thuộc bộ phận Tư vấn Quản trị Rủi ro của Deloitte Việt Nam. Marc có hơn 18 năm kinh nghiệm về công nghệ thông tin, an ninh mạng và chuyển đổi công nghệ. Ông có kinh nghiệm sâu sắc trong việc quản lý, thiết kế, phát triển và thực hiện các chương trình quản lý rủi ro không gian mạng.
Marc đã hỗ trợ nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong việc thấu hiểu và thực hiện thành công các chiến lược rủi ro không gian mạng trong doanh nghiệp của mình. Ông đã giúp nhiều tập đoàn củng cố mức an ninh tổng thể, bao gồm kiến trúc, thiết kế và tích hợp các giải pháp không gian mạng để giải quyết các rủi ro không gian mạng cụ thể của ngành. Ông đã làm việc với các doanh nghiệp lớn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, giúp họ chuyển đổi chiến lược không gian mạng khi họ chuyển từ thời đại tuân thủ và rủi ro sang kỷ nguyên mới của không gian mạng ở khắp mọi nơi.
Trong vài năm gần đây, Marc tập trung vào hỗ trợ khách hàng phát triển và triển khai các giải pháp quản lý rủi ro không gian mạng, tăng khả năng thích ứng của tổ chức bằng cách chủ động bảo vệ, phát hiện, phản hồi và phục hồi sau các sự kiện không gian mạng.

CHỦ ĐỀ

Internet vạn vật: Tận dụng sức mạnh kết nối Internet của các thiết bị để chuyển đổi doanh nghiệp

TÓM TẮT

Có một điều chắc chắn rằng các hoạt động của doanh nghiệp hiện nay đều có có sự hỗ trợ của chuyển đổi số. Mạng lưới kết nối vạn vật (Internet of Things – IoT) đã phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực giao tiếp mọi nơi và quản lý dữ liệu thông qua công nghệ chuyển đổi số. Các nền tảng kết nối thông minh đem đến cho doanh nghiệp các cơ hội tạo ra và nắm bắt các giá trị, nhưng bên cạnh đó cũng có thể tạo ra những rủi ro lớn, đòi hỏi Ban Lãnh đạo doanh nghiệp phải có những chiến lược mới để bảo vệ các giá trị này. Khi Mạng lưới kết nối vạn vật trở nên phổ biến hơn, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp bắt buộc phải có chiến lược để không chỉ bảo vệ mà còn sử dụng dữ liệu để thúc đẩy lợi thế cạnh tranh. Thông qua bài trình bày này, Deloitte sẽ cung cấp tới các doanh nghiệp bức tranh toàn cảnh về sự tương tác giữa thế giới thực tại và thế giới kỹ thuật số trong việc thu thập dữ liệu, phân tích thông tin, và những chiến lược phù hợp hướng tới sự phát triển tối ưu. Có rất nhiều yếu tố độc lập nhưng vẫn có sự liên kết với nhau, điều đó vừa tạo ra hướng phát triển nhưng đồng thời là khó khăn trong việc ứng dụng Mạng lưới kết nối vạn vật.