Ông Lê Xuân Nguyên

Phó Giám Đốc Công nghệ Thông tin, Tập đoàn Sovico

TIỂU SỬ
Ông Lê Xuân Nguyên tốt nghiệp Cử nhân CNTT từ Đại học Drexel Univeristy (Hoa Kỳ). Ông đã từng làm việc tại các Tập đoàn công nghệ đa quốc gia như BlackRock (Hoa Kỳ), Oracle (Singapore), Red Hat (Úc), IBM, Microsoft & Amazon (Việt Nam). Ông giúp xây dựng chiến lược phát triển thị trường và tư vấn khách hàng của các Tập đoàn công nghệ này trong việc ứng dụng CNTT vào kinh doanh và vận hành doanh nghiệp.

Hiện ông Nguyên đang giữ chức vụ Deputy CIO của Tập đoàn Sovico (VietJet Air, HDBank, HD Saison, Phu Long,…) với sứ mệnh giúp Tập đoàn xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số nhằm phục vụ trên 40 triệu khách hàng trong hệ sinh thái tốt hơn, tăng lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Sovico cũng như đóng góp vào nền kinh tế số cho Việt Nam.