Ông Hồ Thanh Bình

Chuyên gia Giải pháp Nhà và Tòa nhà Thông minh, ABB Việt Nam

TIỂU SỬ
Ông Hồ Thanh Bình tốt nghiệp khoa Điện, Trường Đại học Công Nghiệp Tp. Hồ Chí Minh. Ông Bình có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong ngành điện và có hơn 10 năm làm việc tại ABB trong mảng Giải pháp Nhà và Toà nhà Thông minh.

CHỦ ĐỀ
Tối ưu hoá phân phối năng lượng trong thế giới số