LIÊN HỆ

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến việc đăng ký báo chí. Tất cả các phương tiện truyền thông được khuyến khích đăng ký trước bằng cách sử dụng quy trình đăng ký trực tuyến. Hệ thống đăng ký trực tuyến dễ sử dụng của chúng tôi giúp bạn dễ dàng yêu cầu như báo chí cho Smart IoT và Cyber Security 2019
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:


Cô My Tăng
PR & Truyền thông
Tel: +(84) 246 663 2450
Mobile: +(84) 97 970 0703
Email: my.tang@iecgroup.com.vn

GỬI TIN NHẮN