Địa chỉ: Km 9, Quốc lộ 1A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (84)  24 3861 1010
Fax: (84) 24 3861 1009
Website: https://new.abb.com

ABB được thành lập tại Việt Nam năm 1993. Trong 26 năm qua, ABB đã phát triển và trở thành một đối tác tin cậy trong lĩnh vực công nghệ, cung cấp các giải pháp và dịch vụ chìa khóa trao tay trên thị trường. Bên cạnh đó, các nhà máy của ABB còn sản xuất máy biến thế, các thiết bị điện cao thế và các sản phẩm điện trung thế phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. ABB hiện có khoảng 900 nhân viên tại Hà Nội, Bắc Ninh, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) là tập đoàn hàng đầu tiên phong trong các ngành công nghiệp kỹ thuật số cung cấp giải pháp, sản phẩm và dịch vụ đa dạng và toàn diện. Với lịch sử hơn 130 năm đổi mới, ABB hiện là tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp số với 4 ban kinh doanh dẫn đầu thị trường trên toàn thế giới: Ban Giải pháp Năng lượng, Ban Tự động hóa Công nghiệp, Ban Truyền động điện và Ban Rô bôt & Tự động hóa Công nghiệp, cùng bộ giải pháp kỹ thuật số toàn diện ABB Ability™. Trong năm 2020, ABB sẽ thoái vốn Ban kinh doanh hàng đầu của mình là Ban Thiết bị & Hệ thống điện cho Hitachi. ABB hoạt động trên 100 quốc gia với khoảng 147.000 nhân viên.