HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ
VỀ INTERNET VẠN VẬT VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN 2019
“IoT VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN:
HƯỚNG TỚI MỘT THẾ GIỚI KẾT NỐI VÀ AN TOÀN”

Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019 | Ks. InterContinental Saigon, TP. Hồ Chí Minh

      07:30 – 12:00
      LỄ KHAI MẠC VÀ PHIÊN TOÀN THỂ

       Chủ trì: Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông

07:30 – 08:00
Đăng ký đại biểu


07:30 – 08:00

Lễ khai mạc


07:30 – 08:00

08:00 – 08:20
Tham quan triển lãm


08:00 – 08:20

08:20 – 08:30
Phát biểu khai mạc


Ông Phạm Hồng Hải
Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông


08:20 – 08:30

08:30 – 08:40
Phát biểu chào mừng


Ông Trần Vĩnh Tuyến
Phó Chủ tịch, UBND Thành phố Hồ Chí Minh


08:30 – 08:40

Phiên báo cáo chính

08:40 – 08:55
Đề xuất xây dựng chính sách phát triển công nghiệp IoT

– Khái quát về công nghiệp IoT
– Chính sách phát triển công nghiệp IoT của một số nước trên thế giới
– Đề xuất xây dựng chính sách phát triển công nghiệp IoT của Việt Nam

chi tiết …


Ông Nguyễn Thanh Tuyên
Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghệ Thông tin,
Bộ Thông tin và Truyền thông


08:40 – 08:55

08:55 – 09:10
An toàn thông tin trong thế giới IoT: Từ góc nhìn của cơ quan quản lý nhà nước

Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang trên đà phát triển mạnh tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Công nghệ, thiết bị Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) là cấu thành quan trọng của cuộc cách mạng này, các thiết bị IoT mang lại nhiều kỳ vọng…

chi tiết…


Ông Nguyễn Khắc Lịch
Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin,
Bộ Thông tin và Truyền thông


08:55 – 09:10

09:10 – 09:25
Hạ tầng IoT của VNPT sẵn sàng cho kỷ nguyên đa kết nối và Cách mạng Công nghiệp 4.0

VNPT là nhà khai thác mạng với hạ tầng cố định, băng rộng, di động và vệ tinh. VNPT đang dần chuyển đổi thành nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số (DSP), tập trung phát triển các sản phẩm và dịch vụ CNTT đột phá và sáng tạo để tiếp tục tạo ra những giá trị thực sự …

chi tiết …


Ông Nguyễn Văn Yên
Trưởng Ban Công nghệ, Tập đoàn VNPT


09:10 – 09:25

09:25 – 09:40
Internet vạn vật: Tận dụng sức mạnh kết nối Internet của các thiết bị để chuyển đổi doanh nghiệp

Có một điều chắc chắn rằng các hoạt động của doanh nghiệp hiện nay đều có có sự hỗ trợ của chuyển đổi số. Mạng lưới kết nối vạn vật (Internet of Things – IoT) đã phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực giao tiếp mọi nơi và quản lý dữ liệu thông qua công nghệ chuyển đổi số….

chi tiết …

 


Ông Marc Hoelmer
Giám đốc Tư vấn Quản trị Rủi ro Không gian mạng,
Deloitte Việt Nam


09:25 – 09:40

09:40 – 09:55
Quản trị rủi ro trong kỷ nguyên siêu kết nối

Xu hướng chuyển đổi số cùng những tác động của Cuộc CMCN 4.0 đã giúp kết nối hàng triệu thiết bị và mở ra những cơ hội phát triển đột phá cho các doanh nghiệp, tổ chức. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn tới sự xuất hiện của những lỗ hổng bảo mật mới…

chi tiết …


Ông Yue Chin Beng
Giám đốc kinh doanh khu vực,
Fortinet Châu Á – Thái Bình Dương


09:40 – 09:55

09:55 – 10:15
Tiệc trà


09:55 – 10:15

10:15 – 11:50

 

TOẠ ĐÀM: “IoT và Bảo mật thông tin: Hướng tới một thế giới kết nối và an toàn”

Điều phối: Ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành phần tham gia:
Ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Vụ trưởng, Vụ Công nghệ Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông
Ông Dương Anh Đức, Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Lê Xuân Nguyên, Phó Giám đốc Công nghệ thông tin, Tập đoàn Sovico
Ông Nguyễn Văn Yên, Trưởng Ban Công nghệ, Tập đoàn VNPT
Ông Marc Hoelmer, Giám đốc Tư vấn Quản trị Rủi ro Không gian mạng, Deloitte Việt Nam


10:15 – 11:50

11:50 – 12:00
Phát biểu bế mạc


11:50 – 12:00

12:00
Kết thúc phiên toàn thể


12:00

       HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1:
KHAI THÁC TIỀM NĂNG IOT TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

       Thời gian: 13:30 – 17:00 | Diễn ra song song với Chuyên đề 2

13:00 – 13:30
Đăng ký đại biểu


13:00 – 13:30

13:30 – 13:35
Phát biểu đề dẫn


Ông Phan Thảo Nguyên
Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế,
Bộ Thông tin và Truyền thông


13:30 – 13:35

13:35 – 13:50
Xây dựng đô thị thông minh: Kinh nghiệm triển khai từ Tp. Hồ Chí Minh

chi tiết …


Ông Lê Quốc Cường
Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh


13:35 – 13:50

13:50 – 14:05
Hiện thực hóa tương lai Internet vạn vật thông qua hạ tầng, nền tảng thông minh và các công nghệ của Telco

  • Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và xu hướng chuyển đổi số tại VN…

chi tiết …


Ông Nguyễn Thế Trí
Chuyên gia công nghệ, Tổng Công ty Truyền thông (VNPT-Media)


13:50 – 14:05

14:05 – 14:20
Thấu hiểu và hành động trong kỉ nguyên dữ liệu lớn

AI Cloud có thể giúp xây dựng một hệ sinh thái với các khả năng mở và sử dụng các ứng dụng thông minh để thúc đẩy các ngành dọc như thành phố thông minh, giao thông thông minh, nhà máy thông minh, ngân hàng thông minh, bệnh viện thông minh…

chi tiết …


Bà Ammie Liu
Giám đốc kỹ thuật, Hikvision Việt Nam


14:05 – 14:20

14:20 – 14:35
Tối ưu hoá phân phối năng lượng trong thế giới số

chi tiết…


Ông Hồ Thanh Bình
Chuyên gia Giải pháp Nhà và Tòa nhà Thông minh,
ABB Việt Nam


14:20 14:35

14:35 – 14:55
Tiệc trà


14:35 – 14:55

14:55 – 15:10
Hệ thống quản lý giao thông thông minh

chi tiết …


Ông Danny Yeoh
Giám đốc Chiến lược Marketing, Tập đoàn ZTE


14:55 – 15:10

15:10 – 15:25
Tối ưu hoá tiết kiệm năng lượng trên nền tảng IoT

chi tiết …


Bà Nguyễn Thái Quỳnh Lê
Phó Tổng Giám Đốc, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang


15:10 – 15:25

15:20 – 17:00

THẢO LUẬN: “KHAI THÁC TIỀM NĂNG IOT TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ”

Điều phối: Ông Phan Thảo Nguyên, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành phần tham gia:
Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Thế Trí, Chuyên gia công nghệ, Tổng Công ty Truyền thông (VNPT-Media)
Bà Ammie Liu, Giám đốc kỹ thuật, Hikvision Việt Nam
Ông Danny Yeoh, Giám đốc Chiến lược Marketing, Tập đoàn ZTE


15:35 – 17:00

17:00
Kết thúc hội thảo Chuyên đề 1


17:30

       HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2: QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THẾ GIỚI IoT

       Thời gian: 13:30 – 17:00 | Diễn ra song song với Chuyên đề 1

13:00 – 13:30
Đăng ký đại biểu


13:00 – 13:30

13:30 – 13:35
Phát biểu đề dẫn


Ông Nguyễn Khắc Lịch
Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin,
Bộ Thông tin và Truyền thông


13:30 – 13:35

13:35 – 13:50
Tình hình tội phạm công nghệ cao trong giai đoạn hiện nay: Khó khăn và Thách thức

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” diễn ra với sự phát triển của những công nghệ mới mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống, tuy nhiên cũng kéo theo hệ lụy là tình trạng mất an ninh, an toàn thông tin và hoạt động sử dụng công nghệ cao phạm tội …

chi tiết…


Thiếu tướng Lê Minh Mạnh
Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao,
Bộ Công an


13:35 – 13:50

13:50 – 14:05
Trang bị tính năng bảo mật cho ứng dụng thông minh

Trong quá trình xây dựng các thành phố thông minh, các thành phố đều được vận hành dựa trên các phần mềm cài đặt trong thiết bị. Khi đó, mỗi thiết bị được kết nối sẽ trở thành một cửa ngõ đi vào hệ thống. …

chi tiết …

Ông Stanley Eu

Giám đốc khu vực, Parasoft Đông Nam Á


13:50 – 14:05

14:05 – 14:20
Thách thức trong đảm bảo an toàn thông tin cho thành phố thông minh

chi tiết …

Ông Nguyễn Quang Thanh
Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông,
Thành phố Đà Nẵng


14:05 – 14:20

14:20 – 14:35
Các tính năng bảo mật mà nhà mạng có thể cung cấp cho IoT

Với vai trò và thế mạnh của một mạng lưới trải rộng và hệ thống tài nguyên tập trung vững mạnh, các nhà mạng viễn thông có thể cung cấp không chỉ hạ tầng kết nối mà còn có thể cung cấp nhiều tính năng, giải pháp có tính bảo mật cao …

chi tiết …

Ông Nguyễn Văn Thành
Giám đốc sản phẩm phụ trách mảng An ninh viễn thông và thiết bị, Công ty An ninh mạng Viettel


14:20 – 14:35

14:35 – 15:55
Tiệc trà


14:35 – 15:55

14:55 – 15:10
Ngăn ngừa tấn công mạng trong kỷ nguyên Di động, Đám mây và IoT

chi tiết …

Ông Gordon Tan
Chuyên gia tư vấn hệ thống, Khối Bảo mật, Aruba khu vực Đông Nam Á và Đài Loan


14:55 – 15:10

15:10 – 15:25
Kiến trúc bảo mật tích hợp ứng phó với các cuộc tấn công IoT

Hiện nay, trong lộ trình số hóa lên cách mạng công nghiệp 4.0, khi càng nhiều thiết bị, quy trình … được kết nối với mạng Internet thì các nguy cơ về bảo mật, an ninh mạng cũng tăng theo nhanh chóng. Dễ bị tấn công vật lý; khó nâng cấp phần mềm điều khiển…

chi tiết …

Ông Đặng Hồng Minh
Kiến trúc sư tư vấn giải pháp, Cisco Việt Nam


15:10 – 15:25

15:25 – 17:00

 

 

THẢO LUẬN: “QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN TRONG THẾ GIỚI IOT”

Điều phối: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông

Thành phần tham gia:
Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an
Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Đà Nẵng
Ông Yue Chin Beng, Giám đốc kinh doanh khu vực, Fortinet Châu Á – Thái Bình Dương
Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc sản phẩm phụ trách mảng An ninh viễn thông và thiết bị, Công ty An ninh mạng Viettel
Ông Gordon Tan, Chuyên gia tư vấn hệ thống, Khối Bảo mật, HPE Aruba khu vực Đông Nam Á và Đài Loan


15:25 – 17:00

17:00
Kết thúc hội thảo Chuyên đề 2


17:00