Bà Ammie Liu

Giám đốc Kỹ thuật
Hikvision Vietnam

Tiểu sử
Bà Ammie Liu, Giám đốc kỹ thuật của Hikvision Việt Nam đã có hơn 3 năm hoạt động trong lĩnh vực CCTV, từ năm 2017 đến 2019. Bà đã có nhiều đóng góp trong việc dẫn dắt và phát triển đội ngũ kỹ thuật của Hikvision nhằm tạo ra những giải pháp sáng tạo cho thị trường Việt Nam.

Chủ đề
Thấu hiểu và Hành động trong kỷ nguyên dữ liệu lớn

Tóm tắt
AI Cloud có thể giúp xây dựng một hệ sinh thái với các khả năng mở và sử dụng các ứng dụng thông minh để thúc đẩy các ngành dọc như thành phố thông minh, giao thông thông minh, nhà máy thông minh, ngân hàng thông minh, bệnh viện thông minh & trường học thông minh,…với các đối tác. AI Cloud là một khái niệm phát triển, một kiến trúc kỹ thuật, một sản phẩm và một mô hình dịch vụ.